TIN HỌC 10

TIN HỌC 10 - BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH

BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH 1. Mạng máy tính là gì? - Khái niệm mạng: là 1 tập hợp các máy tính được kết nối theo 1…

TIN HỌC 10 - BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI

BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội - Các thành tựu của tin họ…

TẢI SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 10-11-12

SGK TIN HỌC 10:  CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI eBook Tin học 10 SGK PYTHON TIN HỌC 11: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI eBook P…

Load More
That is All