TH10 BÀI 11

Câu hỏi 2 trang 62 Tin học 10 KNTT

Câu hỏi 2 trang 62 Tin học 10:  Em hãy nêu ví dụ về một hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học.…

Câu hỏi 1 trang 62 Tin học 10 KNTT

Câu hỏi 1 trang 62 Tin học 10:  Trong các hành vi sau, những hành vi nào là vi phạm bản quyền? A. Sao chép …

Hoạt động 2 trang 60 Tin học 10 KNTT

Hoạt động 2 trang 60 Tin học 10:  Tìm hiểu về vi phạm bản quyền Ai vi phạm bản quyền trong những tình huống…

Hoạt động 1 trang 59 Tin học 10 KNTT

Hoạt động 1 trang 59 Tin học 10:  Tìm hiểu về quyền tác giả Em hiểu thế nào là quyền tác giả? Tác giả của m…

Luyện tập 1 trang 62 Tin học 10 KNTT

Luyện tập 1 trang 62 Tin học 10:  Trong các ý kiến sau, em đồng ý, không đồng ý hay chỉ đồng ý một phần với…

Luyện tập 2 trang 62 Tin học 10 KNTT

Luyện tập 2 trang 62 Tin học 10:  Trong đại dịch Covid-19, một người dùng Facebook đã chia sẻ : “Bắt đầu từ…

Câu hỏi 2 trang 59 Tin học 10 KNTT

Câu hỏi 2 trang 59 Tin học 10:  Trên mạng hiện nay có rất nhiều quảng cáo sai sự thật. Quảng cáo sai về tác…

Câu hỏi 1 trang 59 Tin học 10 KNTT

Câu hỏi 1 trang 59 Tin học 10:  Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vào đầu năm 2021, một cá nhân đăng tin sa…

Hoạt động 2 trang 57 Tin học 10 KNTT

Hoạt động 2 trang 57 Tin học 10:  Hành vi đưa tin lên mạng: Theo em, hành vi chia sẻ lại một tin không phù …

Hoạt động 1 trang 57 Tin học 10 KNTT

Hoạt động 1 trang 57 Tin học 10:  Hành vi đưa tin lên mạng: Em hãy đưa ra một số ví dụ đưa tin lên mạng khô…

Câu hỏi trang 57 Tin học 10 KNTT

Câu hỏi trang 57 Tin học 10:  Em hãy lấy ví dụ về các vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt…

Hoạt động 1 trang 55 Tin học 10 KNTT

Hoạt động 1 trang 55 Tin học 10:  Hành vi vi phạm pháp luật hay đạo đức? Xem xét tình huống sau và trả lời …

Khởi động trang 55 Tin học 10 KNTT

Giải Tin học 10 Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền Khởi động trang 55 Tin học …

Vận dụng 2 trang 62 Tin học 10 KNTT

Giải Tin học 10 Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền Vận dụng 2 trang 62 Tin học…

Vận dụng 1 trang 62 Tin học 10 KNTT

Giải Tin học 10 Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền Vận dụng 1 trang 62 Tin học…

Load More
That is All